Park og hage

Vår ekspertise ligger i drift og vedlikehold av parker, hager og rekreasjonsområder. Vi tilbyr opparbeidelse av tomter, prosjektutvikling av uterom, levering av steinprodukter og anleggsarbeid.

Park
Bilde fra gravearbeid bak garasje
Tre ikon

Om tjenesten

Alt fra legging og vedlikehold av natursteinsarbeider i brostein, skifer, granitt og lignende utføres av våre dyktige fagarbeidere.

Sameie og borettslag

Å opprettholde uteområdet i borettslag eller sameier er ofte en omfattende jobb. Planter skal opprettholdes, hekker og busker skal trimmes og plener må kuttes. Det er mange ulike oppgaver og eventuelle utbedringer som må løses gjennom sommersesongen. Gjennom å sette oss i Oslo og Viken anlegg til å drifte uteområdet vil vi sette opp en pakke for opparbeidelse, drift og vedlikehold gjennom hele året.

Ta kontakt i dag og kom i gang med å realisere dine planer for utemiljøet.

Tjenester vi tilbyr:

  • Grunnarbeider
  • Belegg
  • Legging av kantstein, naturstein, ferdiggress
  • Etablering av lekeplass og parkutstyr
  • Beplantning
  • Fjerning av busker, trær og andre vekster
  • Flytting og fylling av masser

 

Vi har gjort opparbeidelse og vedlikeholdsjobber i blant annet hageanlegg, parker, torg, kirkegårder og idrettsanlegg.

Viken og Oslo anlegg har som målsetting å levere gode tjenester innen park, hage, graving og drenering. Vi har bred erfaring innen park og hage og kan bidra med alt fra befaring til ferdigstillelse av prosjektet. Blant våre kunder finner du alt fra kommunale foretak, privatpersoner og store entreprenører i Oslo og Viken.

Med en bred maskinpark har vi utstyret til å håndtere alle typer oppdrag.

Ta kontakt i dag og få et uforpliktende tilbud.

Jord. rør og shingel