Gravearbeid i Oslo

Oslo og Viken anlegg gjør det meste innen gravearbeid fra store til mindre oppdrag.

Enten om du trenger en samarbeidspartner til et større prosjekt eller trenger graving til drenering rundt huset er vi en trygg aktør. Vi har lang erfaring med sameier, borettslag, entreprenører og private.

Våre tjenester strekker seg bredt innen graving. Dette betyr at du slipper å forholde deg til flere aktører.

Graving i Oslo
Man som driver landmåling foran gravemaskin
Gravemaskin ikon

Om tjenesten

Oppdrag vi utfører:

 

Med vårt store utvalg av maskiner og utstyr står vi klar til å håndtere ulike typer oppdrag. Et bredt utvalg av spesialutstyr gjør at vi også kan løse spesielt utfordrende jobber.

Våre maskiner holder høy kvalitet, og vi utfører jevnlig kontroller for å sikre at vi har det beste utstyret i markedet. Alle våre ansatte har nødvendig opplæring.

Blant våre kunder finner du alt fra privatpersoner til kommunale foretak og store entreprenører.

Graving om vinteren

Vi graver hele året, men for mange graveprosjekter er det faktisk enklere å gjøre dette om vinteren. Grunnen til dette er at frost og tele gjør grøftekanter mer stabile, noe som gjør at grøftene vi graver kan være smalere. Dette sparer tid og ressurser. Andre fordeler er at området oftest ikke er i bruk om vinteren, massene som tilbakefylles setter seg til våren og opparbeiding av uteområdet kan startes i forkant av vekstsesongen.

Kabler, rør og ledninger

Før gravearbeidet settes i gang må kabler, rør og ledninger påvises i området hvor det skal graves. Dette håndterer vi gjennom befaring og innsamling av dokumentasjon fra ulike kilder.

Gravemelding

Når det skal utføres vesentlige endringer i terrenget kan det komme i konflikt med kommunale reguleringsplaner og naboer.

Oslo og Viken Anlegg holder all kontakt med offentlige instanser og henter alt av nødvendige tillatelser for våre kunder. Vi følger alle forskrifter når vi utfører oppdrag.

Ta kontakt i dag for et uforpliktende tilbud.

Gravemaskin som graver bak en garasje