Drenering

Vi leverer dreneringsarbeider i alle typer terreng til alle typer bygg. Som entreprenør kan vi levere alt innen drenering til sameier, borettslag, hus og næringsbygg. Fra første skuff til siste finish.
Gravemaskin graver dreneringsgrøft rundt bygg i Oslo

Om tjenesten

For å bevare verdien i bygg kreves det korrekt drenering.

Drenering handler om å lede vann vekk, oftest fra bygg, konstruksjoner, veier og andre områder hvor overvann kan oppstå eller at grunnvannet stiger. Dette kan gjøres gjennom ulike metoder, men de mest brukte metodene er graving av dreneringsgrøfter, filtrering i grunnen eller legging av dreneringsrør.

Viken og Oslo anlegg har som målsetting å levere gode tjenester innen graving. Vi har bred erfaring innen drenering og kan bidra med alt fra befaring til ferdigstillelse av prosjektet. Vi leverer også tjenester innen park og hage, dette gjør at våre kunder slipper å forholde seg til flere firma.

Bygg og konstruksjoner
Drenering er spesielt viktig rundt bygg og konstruksjoner for at grunnmuren skal opprettholde sin opprinnelige struktur. Grunnen til at grunnmuren er utsatt er fordi deler av den er under bakken. Dette gjør at vann kan samle seg uten at man kan se det. I verste fall kan det oppstå skade som følge av fukt, sopp eller saltutslag på for eksempel grunnmur eller at fukt trekker seg inn i byggets kjeller.

Vannet som truer grunnmuren er regnvann, spillvann, smeltevann og grunnvann. Grunnvannet er vannet som er under bakken, dette vannet kan stige ved store nedbørsmengder. Om et bygg ikke har rett drenering kan vann trekke inn i bygget. Dette kan føre til råte, sprekker eller fukt inne i byggets kjeller.

Fukt i kjeller?
Om det har oppstått saltutslag, sprekker, pussavskalling, mugg, råte eller malingsavflassing på veggene eller på gjenstander som er lagret mot veggen, er dette et tegn på at grunnmuren trekker inn vann. Dette utbedres med å legge ny drensledning. Dette er typiske tegn på at bygget har for dårlig drenering.

Hvordan legges ny drenering?
Når ny drenering skal legges, graves det en grøft rundt byggets grunnmur. Innerst mot veggen legges det oftest isolasjon i form av polystyren. På utsiden av isolasjonen blir det brukt knotteplast som beskytter mot direkte vanninntrenging. Knotteplasten leder også vannet ned til dreneringsrøret som blir lagt 5 til 30 cm utenfor grunnmursålen. Dreneringsrøret legges i fall, som gjør at vannet renner vekk fra bygget.

Avskjærende drenering
Drenering er også en viktig faktor ved andre områder som parkeringsplasser, veier, parkanlegg og andre områder hvor overvann kan samle seg. Om vann ikke havner på rett sted, er det en risiko for at det blir oversvømmelser eller overvann på større områder. Dette er ofte også en løsning hvor deler av bygget ikke har kjeller eller andre elementer som ikke kan graves rundt. Da blir avskjærende drenering tatt i bruk for å begrense mengden vann som renner mot bygget.

Levetid
Drenering har en levetid på mellom 20-60 år. Om et bygg har god drenering, så bør dette holde husets levetid. Dette varierer fra bygg til bygg ettersom grunnen kan være av ulike materialer. Terreng og klima spiller også en stor rolle ettersom nedbørsmengder og hvor vannet renner naturlig vil styre hvor lenge dreneringen holder.

Isolering
Nesten alle dreneringsarbeider som utføres i dag, involverer isolering. Dette er grunnet billige materialer og høy verdi i form av sparte oppvarmingskostnader.

Om ikke grunnmuren har rett drenering, så skal det ikke mye til før det kan oppstå mugg og fuktskader i muren. Om dette ikke blir oppdaget i tide kan dette føre til store kostnader for å fikse eller tilbakestille til opprinnelig stand. Fukt trenger ikke bare inn gjennom veggene på grunnmuren, men også gjennom bakken under bygget. Noen bygg har våtrom i kjelleren.

Ferdigstilling
Når et bygg har fått ny drenering eller en dreneringsgrøft fylt opp igjen, er det en liten periode hvor massene må sette seg og synke før det kan legges gress, andre parkelementer eller belegningsstein. Vi tilbyr våre kunder alt fra start til ferdigstilt prosjekt. Dette betyr at vi legger opp gress eller det du måtte ønske når massene har satt seg.

Dette gjør at du slipper å forholde deg til flere aktører. Ta kontakt i dag og få dreneringen til ditt bygg eller område på plass.